400x350 cm - 13'1"x11'4"

Iran Bijar Carpet – 433×308 (cm)

18,650.00 18,650.00 16,785.00 16,785.00

300 x 200 cm - 9'8"x 6'5"

Iran Heriz Carpet – 307×227 (cm)

3,200.00 3,200.00 2,880.00 2,880.00

350x250 cm - 11'4"x8'2"

Iran Herki Carpet – 330×092 (cm)

1,200.00 1,200.00 1,080.00 1,080.00
14,500.00 14,500.00 13,050.00 13,050.00

350x250 cm - 11'4"x8'2"

Iran Kashan Carpet – 356×248 (cm)

5,200.00 5,200.00 4,680.00 4,680.00

400x350 cm - 13'1"x11'4"

Iran Kashan Carpet – 385×264 (cm)

5,200.00 5,200.00 4,680.00 4,680.00

500x400 cm - 16'4"x13'1"

Iran Kashan Carpet – 471×342 (cm)

14,650.00 14,650.00 13,185.00 13,185.00

350x250 cm - 11'4"x8'2"

Iran Kirman Carpet – 377×281 (cm)

7,650.00 7,650.00 6,885.00 6,885.00

400x350 cm - 13'1"x11'4"

Iran Sarouk Carpet – 406×308 (cm)

4,850.00 4,850.00 4,365.00 4,365.00
580.00 580.00 522.00 522.00

350x250 cm - 11'4"x8'2"

Iran Tabriz Carpet – 365×248 (cm)

24,500.00 24,500.00 22,050.00 22,050.00

150x150 cm - 4'9"x4'9"

Iran Tabriz Rug – 160×160(cm)

3,250.00 3,250.00 2,925.00 2,925.00
×